Przed czym powinna chronić
mieszkanie prawidłowa polisa
 
Wypadki się zdarzają i są bardziej lub mniej przewidywalne. Są to sytuacje losowe, które mogą dotknąć każdego, dlatego niezwykle ważne jest zadbanie o to, by polisa ubezpieczeniowa obejmowała maksymalną ochronę mieszkania, a nie tylko standardowe, często występujące zdarzenia. Jak chronić mieszkanie przed nieprzewidzianymi wypadkami i jak podpisać korzystną polisę?

Ubezpieczenia własnego mieszkania to bardzo ważna sprawa. Składka na ogół wynosi kilkaset złotych (stanowi więc jedynie około 0,1% sumy ubezpieczenia), a polisa daje pewność, że w razie kradzieży, katastrofy budowlanej, powodzi czy innego typu zdarzenia losowego uzyskamy odszkodowanie. Chociaż do szkód w mieszkaniach dochodzi rzadko, to jednak gdy już do takiej szkody dojdzie to straty mogą być liczone w setkach tysięcy złotych.

Polisa all-risk czy od ryzyk nazwanych?

Aby być naprawdę dobrze zabezpieczonym na każdą ewentualność, należy zawrzeć polisę ubezpieczeniową dopasowanych do konkretnych potrzeb. Wybieranie najtańszej oferty to na ogół kiepski pomysł, gdyż zwykle tanie ubezpieczenie chroni od małej ilości ryzyk.

Pierwsze pytanie brzmi: czy chcemy zawrzeć szerszą polisę typu all-risk, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, czy też wolimy tańszą polisę chroniącą nas przed skutkami szkód wymienionymi w owu. Polisa all-risk powinna zabezpieczyć praktycznie przed wszystkimi zdarzeniami, jednakże nawet w przypadku takiej polisy mogą pojawić się zdarzenia nieobjęte ochroną (np. skutki ataków terrorystycznych).

Zakres polisy

Drugą kluczową kwestią jest wybranie odpowiednich zakresów i sum ubezpieczeniowych. Dobrze zawarta polisa powinna chronić:

  • Mury budynku od uszkodzeń/zniszczeń (np. powodzi);
  • Elementy stałe oraz ruchomości od uszkodzeń/zniszczeń, ale także od kradzieży;
  • Przed skutkami szkód wyrządzonymi przez domowników i zwierzęta domowe tzw. OC w życiu prywatnym chroniące np. od zbicia szyby sąsiadowi przez dzieci;
  • Dodatkowe zabezpieczenia dopasowane do naszych potrzeb np. ubezpieczeni nagrobku na cmentarzu.
©2024 Anna Natalia Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami. All Rights Reserved. Made with love by MIDNIGHT DESIGN STUDIO.