Przejęcie
nieruchomości
 

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI:

 • czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
  przejęcie dokumentacji nieruchomości,
 • pełnienie funkcji komunikacyjnej między Developerem, firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli, aktualizowanie stanu budynków,
 • kontakt telefoniczny 24 h z administratorem nieruchomości dedykowany użytkownikom lokali przedstawicielom Developera i służbom technicznym,
 • analiza, doradztwo i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości,
  podejmowanie działań interwencyjnych przy zgłoszeniach usterek budowlanych w oparciu o przyjęte procedury (ustalone z Developerem),
 • analiza kosztów administrowania w czasie rozruchu projektu i opracowanie planu działań optymalizacyjnych,
 • optymalizacja kosztów za media i inne usługi, w tym negocjowanie umów z dostawcami


ADMINISTROWANIE W IMIENIU I NA RZECZ DEVELOPERA

 • przygotowanie dla Developera modelu zarządzania nieruchomością,
  czynny udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości oraz przeglądach,
 • założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,
 • monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
  kontrola czystości i utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • kontrola pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem awarii i ich skutków,
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie cen i warunków umów,
  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad i usterek w lokalach jak i częściach wspólnych oraz przekazywanie ich Developerowi/Wykonawcy,
 • nadzór nad procesem zgłaszania i usuwania usterek/wad,
 • monitoring terminowego usuwania usterek przez wykonawców,
 • rozliczenie użytkowników lokali mediów (cw, zw, zw, co) za okres od dnia protokolarnego przejęcia lokalu do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie danych Developerowi,
 • opisywanie, weryfikacja faktur dotyczących nieruchomości i przekazywanie ich do siedziby Zleceniodawcy,
 • ubezpieczanie nieruchomości wspólnej na preferencyjnych warunkach wynegocjowanych specjalnie dla nieruchomości zarządzanych przez naszą firmę
©2024 Anna Natalia Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami. All Rights Reserved. Made with love by MIDNIGHT DESIGN STUDIO.